ក្បួនគ្រូ Inter Milan លោក Antonio Conte#PES2020MOBILE #Mrbatman #MrBatmanKH #efootballpes2020

គ្រូបង្វឹកក្នុង PES mobile:

នេះជាឆានែលទី២ របស់ខ្ញុំ:

—————————————————————————————————————————-
សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ក្រុមខ្ញំុ។
គោលបំណងក្នុងការបង្តើតឆានែលនេះឡើងគឹដើម្បីចែកលំលែកនៅចំនេះដឹងដែលទាក់ទង់់នឹងហេ្គម។ ហើយបំណងធំរបស់ពួកយើងគឺការធ្វើPatch ដែលមានក្រុមខ្មែរ​ សង្ឃឹមអ្នកទាំងបន្តការគាំទ្រ។
អរគុណសំរាប់ការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។
—————————————————————————————————————————————-
*** សូមជួយជាវខ្ញំមួយផង *** :

—————————————————————————————————————————————-
*** វីដេអូដោះដូរដ៏អស្ចារ្យ *** :

—————————————————————————————————————————————-
*** វីដេអូ PES Skill *** :

—————————————————————————————————————————————-
***អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកពួកយើងនៅលើបណ្តាញសង្គម
Facebook:
Mr.BatmanKH
PageFacebook

—————————————————————————————————————————————-

***Can i reach 100K SUBCIRBER??

replicas camisetas futbol baratas by Me gustado todo no le veo ningún pero muchas gracias lo recomiendo.

21 pensamientos sobre “ក្បួនគ្រូ Inter Milan លោក Antonio Conte

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *